Liquid Facial Soap Tube<br>סבון נוזלי לפנים בשפופרת

Liquid Facial Soap Tube
סבון נוזלי לפנים בשפופרת

השלב הראשון בסדרת שלושת השלבים של קליניק. כל היתרונות של סבון הפנים שפותח על ידי דרמטולוגים בפורמולה נוזלית. מנקה מבלי להסיר את הליפידים המגנים על העור. מכין את העור לפעולת ההסרה של Clarifying Lotion. פורמולה לסוגי עור:  Mild - לעור מעורב עד יבש או לעור Oily Skin - לעור מעורב שמן עד שמן.

מסייע להסיר לכלוך בעדינות כך שהעור נראה צעיר יותר, לאורך זמן.