Lid Pop™<br>צלליות עיניים Pop

Lid Pop™
צלליות עיניים Pop

צללית משיית המספקת צבע עשיר, מיידי וחלק. נבנית ומתמזגת בקלות לדרגת הבולטות הרצוייה. מתאימה למרכיבי עדשות מגע ועיניים רגישות.