Soap / Clarifying Lotion No.3 <br> סבון + מי הסרה מספר 3 200 מ

Soap / Clarifying Lotion No.3
סבון + מי הסרה מספר 3 200 מ"ל

2 מוצרים:
  • סבון נוזלי 200 מ"ל

  • מי הסרה 200 מ"ל  • שימי לב: בימים אלו אנו מחליפים את אריזות המוצרים שלנו באריזות ידידותיות לסביבה. מדובר באותו המוצר שאת אוהבת ומכירה רק באריזה חדשה, שתסייע לנו לשמור טוב יותר על הסביבה.