Aromatics Elixir™ <br>בושם לאישה

Aromatics Elixir™
בושם לאישה

בושם מסקרן החורג מהמוסכמות, הרבה מעבר לבושם בלבד. נוגע ברוח ובחושים בדרכים עדינות, נעימות. עם תווים של ורד, יסמין, ילנג ילנג ווטיבר. עבור האינדיבידואליסטית שבכל אישה.