Moisturizersקרמי לחות אפקטיביים במיוחד.

זאת בדיוק הסיבה ש- 22 מיליון נשים בעולם
משתמשות בקרמי הלחות של קליניק.קרמי לחות אפקטיביים במיוחד.

זאת בדיוק הסיבה ש- 22 מיליון נשים בעולם
משתמשות בקרמי הלחות של קליניק.

Clinique iDTM קרמי לחות בהתאמה אישית

בחרי בסיס לחות המתאים לסוג עורך + מבחנה לטיפול בדאגת העור שלך

קרמי לחות