הדרים

הדרים.

בהיר, ממריץ, חצוף.
ריחות המבוססים על הדרים
הם כמו זריחה של שמש.

הדרים.

בהיר, ממריץ, חצוף.
ריחות המבוססים על הדרים
הם כמו זריחה של שמש.