All About Shadow(TM) Single<br>צללית בודדת

All About Shadow(TM) Single
צללית בודדת

צבע קרמי הנמרח בבקלות במשיכה אחת. עמידה לאורך זמן. עמידה בפני היסדקות ודהייה. נבחנה אופטימולוגית גם עבור העיניים הרגישות ביותר ומרכיבות עדשות מגע. קומפקט עם מראה ואפליקטור בעל קצה ספוגי.