Quickliner™ for Lips<br>עפרון שפתיים עמיד

Quickliner™ for Lips
עפרון שפתיים עמיד

עפרון שפתיים עמיד לכל היום. השתמשו בו כדי לתחום ולהגדיר את השפתיים או כדי למרוח על כל שטח השפתיים לפני מריחת שפתון. פורמולה שאינה מייבשת, מסייעת להחזיק את השפתון במקומו. מונע מהשפתון מלזלוג. עפרון אוטומטי.