הנמכרים ביותר בטיפוח

200 מ"ל, מעורב שמן עד שמן מאוד
200 מ"ל, לעור יבש עד מעורב
200 מ"ל, עור יבש עד יבש מאוד
50 מ"ל יבש מאד
50 מ"ל סוג עור יבש / מעורב
15 מ"ל
50 מ"ל סוג עור מעורב / שמן