המוצרים האהובים בגודל מיוחד

איתך בכל מקום

המוצרים האהובים
בגודל מיוחד

איתך בכל מקום

המוצרים האהובים
בגודל מיוחד

50 מ"ל יבש מאד
50 מ"ל סוג עור יבש / מעורב
15 מ"ל
50 מ"ל סוג עור מעורב / שמן
200 מ"ל, מעורב שמן עד שמן מאוד
200 מ"ל, לעור יבש עד מעורב
200 מ"ל, עור יבש עד יבש מאוד